Välkommen till Triangelns Psykoterapimottagning

Vår verksamhet erbjuder psykodynamisk psykoterapi, kognitiv beteendeterapi, par- och familjeterapi samt korttids- och kristerapi. Mottagningens terapeutiska arbete bygger på samtalet och det förtroliga och respektfulla mellanmänskliga mötet.

Välkomna till oss!

Vi som arbetar på Triangelns psykoterapimottagning är en grupp legitimerade psykoterapeuter med lång erfarenhet av psykologiskt och psykoterapeutiskt arbete inom såväl offentlig som privat verksamhet.

Öppettider

Efter överrenskommelse på telefon med respktive psykoterapeut dagtid och kvällsmottagning.

Hitta hit

Föreningsgatan 26
211 52 Malmö

Kontakt

Du hittar kontaktuppgifter till respektive psykoterapeut på deras sida.

Öppettider

Efter överrenskommelse på telefon med respktive psykoterapeut dagtid och kvällsmottagning.

Hitta hit

Föreningsgatan 26
211 52 Malmö

Kontakt

Du hittar kontaktuppgifter till respektive psykoterapeut på deras sida.

Psykodynamisk Psykoterapi och Kognitiv Beteendeterapi

Vår verksamhet erbjuder psykodynamisk psykoterapi, kognitiv beteendeterapi, par- och familjeterapi samt korttids- och kristerapi. Mottagningens terapeutiska arbete bygger på samtalet och det förtroliga och respektfulla mellanmänskliga mötet.
Syftet med dessa möten är att skapa förståelse och förändring av känslomässiga svårigheter och dilemman som utgör hinder för utveckling och välbefinnande i livet.

Handledning / Individuellt och i grupp

Triangelns psykoterapimottagning erbjuder också handledning individuellt och i grupp, stöd till befattningshavare i ledande ställning samt insatser för anställda som hamnat i låsta lägen och arbetsrelaterade svårigheter.

Angående remisser

Vi har avtal med Region Skåne för psykodynamisk psykoterapi, PDT och kognitiv beteendeterapi, KBT.
Du som har remiss från primärvården kan vända dig direkt till den psykoterapeut som bäst motsvarar de behov du har.

Vi har samarbete med Edubrain AB, www.edubrain.se

Vi på mottagningen

Vill du veta mer om var och en av oss gå in och läs på respektive psykoterapeuts sida.

Christina Fredlund

Leg. Psykoterapeut
0709-17 97 09
info@christinafredlundpsykoterapi.se

Ingrid Kazemi

Leg. Psykoterapeut
0704-91 47 09
info@ingridkazemi.se

Kristina Svartek

Socionom, Leg. hälso- och sjukvårdskurator,
Leg. Psykoterapeut

0701-42 40 06
kristina.svartek@yahoo.com

Milan Milovanovic

Leg. Psykolog
0721 – 76 92 04
E-postadress till Milan publiceras inom kort.

Therese Wikström

Leg. Psykolog
0721 – 76 92 04
E-postadress till Therese publiceras inom kort.

Du hittar oss på Triangeln i Malmö

Föreningsgatan 26, 211 52 Malmö