Walid Hamawander

Leg. Psykoterapeut

0706 55 46 18

Om Walid Hamawander

Jag är legitimerad psykoterapeut samt beteendevetare med inriktningen systemisk familjeterapi. 

Walid har lång erfarenhet och har bland annat arbetat med psykoterapi inom familjerådgivningen, Kriscentrum i Malmö, studenthälsan i Lund samt HVB-hem med ungdomar sedan 30 år.

Walid: Jag utgår även från emotionally focused therapy for couples (EFT) i mitt arbete med par. Fokus ligger på varför relationen är av stor vikt, vad som präglar en dålig relation och vilka åtgärder som krävs för en ljusare framtid. Ofta handlar det om att återskapa en känsla av trygghet och att samspelet ska bli mer välfungerande. Man utgår från tre delar: vänskapen, konflikthantering och att vara överens kring vad som gäller för just relationen i fråga.

Jag har gedigen erfarenhet av att arbeta med IPT, interpersonell psykoterapi som fokuserar på hur det psykiska måendet påverkar mänskliga relationer, hur dessa relationer i sin tur påverkar ens mående och hur man lätt fastnar och vidmakthåller lidandet.

Metoden uppkom för behandling av depression och har utvecklats till att även behandla bland annat ångesttillstånd, posttraumatiskt stressyndrom, bulimi, bipolaritet och dystymi.

En interpersonell inventering görs, för att utreda specifika behov och prioritera vilket område som är av störst vikt för just dig – komplicerad sorg, konflikt med närstående, interpersonell sårbarhet eller rollförskjutning. Målet är att reda ut vad problematiken grundar sig i, för ett välfungerande och bättre mående!  

Jag kan även erbjuda psykoterapi på andra språk än svenska såsom engelska, arabiska, kurdiska och turkmeniska. Utöver terapi på mottagning finns det även möjlighet till terapi via videosamtal och telefonsamtal.

Walid Hamavander

Walid Hamavander

Leg. Psykoterapeut

0706 55 46 18