Kristina Svartek

Kristina Svartek

Amica Psykoterapi AB

Socionom, Leg. hälso- och sjukvårdskurator, Leg. Psykoterapeut

0701-42 40 06

Om Kristina Svartek, Amica Psykoterapi AB

Kristina Svartek är socionom, leg. hälso- och sjukvårdskurator och leg. psykoterapeut med familjeterapeutisk inriktning.

Jag erbjuder psykoterapi för par. Kan också erbjuda generationssamtal mellan föräldrar och vuxna barn. Anordnar Familjerekonstruktion för studerande på psykoterapiprogrammet men även för de som önskar göra det privat. 

Har mer än 20 års erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete inom flera områden bland annat, socialtjänst, ungdomsmottagning samt barn- och ungdomspsykiatri. Har under flera år arbetat på behandlingshem och inom psykiatrisk slutenvård och är van vid att hantera och förstå de processer som uppstår där. Har både erfarenhet av grupp, par/familj och individuell behandling. 

Är väl förtrogen med att arbeta med olika typer av kriser och har god kunskap om såväl lätt som svår psykiatri hos både vuxna och ungdomar.  Har god vana av att arbeta med funktionsvariationer såsom autismspektrum och ADHD-problematik hos både vuxna och barn. Har erfarenhet av samtal om sexualitet och flera års erfarenhet i HBTQ-certifierad verksamhet. 

Har under flera år föreläst vid Malmö Universitet på Socionomprogrammet och Psykiatriskt Omvårdnadsprogram. Erbjuder föreläsningar inom familjeterapins olika områden som till exempel Medicinsk familjeterapi, Psykopedagogisk intervention och Familjekartläggning. Kan även erbjuda föreläsningar om kriser och utveckling samt suicid och suicidprevention. Skräddarsyr också föreläsningar utifrån specifika beställningar.

Erbjuder process- samt ärendeinriktad handledning till socialtjänst och olika typer av behandlingshem.

Erbjuder terapi på svenska samt engelska. Förstår, men pratar inte danska.

För att boka en tid eller ett möte, vänligen kontakta antingen via mail kristina.svartek@yahoo.com eller via telefon 0701-42 40 06. Har kort väntetid.