Christina Fredlund

Christina Fredlund

Leg. Psykoterapeut

0709-17 97 09

Om Christina Fredlund

Christina Fredlund är socionom, legitimerad psykoterapeut och handledare.

Har sedan 1989 erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete både individuellt och i grupp.

Har arbetat inom institutionsvård för vuxna, barn och ungdomspsykiatri samt ungdomsmottagning.

Har arbetat med psykoterapi sedan 1995 och med handledning sedan 2008.

Arbetar med psykoterapi med både vuxna, unga vuxna från 16 år samt par och familjer.

Arbetar med handledning.

Jag arbetar målfokuserat och berör både upplevelsen i den nuvarande situationen och hur mönster har uppkommit tidigare i livet.

Det specifika problemet kan vara fobi, tvångstankar eller stark ångest och depression.

Målet är att reducera eventuella symtom och stärka självkänsla och självkännedom.

Jag har lång erfarenhet av att arbeta med människor där en psykosocial/psykiatrisk problematik föreligger.

Kortidsinriktade behandlingar individuellt vid kriser, depressioner, ångest, smärt-stressrelaterade besvär, utmattningsdepression.

Jag har även lång erfarenhet att arbeta med all sorts missbruks och beroeendeproblem och frågor som rör intimitet och sexualitet.

Du får gärna kontakta mig för en privat psykoterapi.

From 1 april 2014 har jag dock avtal med Region Skåne för upp till 25 sessioner, PDT lång då högkostnadskort gäller. Om du är intresserad av detta så behöver du en remiss från en läkare på din vårdcentral, familjeläkare.

Kan även erbjuda terapi på engelska.

Christina Fredlund

Christina Fredlund

Leg. Psykoterapeut

0709-17 97 09