Christina Fredlund

Christina Fredlund

Leg. Psykoterapeut

0709-17 97 09

Psykoterapi för unga vuxna från 16-25 år

Detta är en speciell form av terapi en eller flera ggr i veckan för dig som är ung vuxen och som utgår från dina svårigheter och/eller dina symtom.

Man kan se symtom som en reaktion på något som hänt i livet.

Det kan finnas mycket som är besvärligt med att lämna barn-/ungdomen för att bli vuxen.

Svårigheter som ibland förvandlas till ett symtom som visar sig i vardagen.

Det kan vara sådant som ledsenhet, oro, prestationsångest, tvångshandlingar, fobier, ätstörningar, att du skadar dig själv, känner obehag att gå till arbetet eller till universitetet eller något annat som skapar problem för dig.

Syftet med psykoterapi är att tillsammans med terapeuten begripliggöra och försöka finna ord för vad du gör, känner och tänker så att du mår bra.

Christina Fredlund

Christina Fredlund

Leg. Psykoterapeut

0709-17 97 09