Christina Fredlund

Christina Fredlund

Leg. Psykoterapeut

0709-17 97 09

Par- och Familjesamtal

Detta är en behandlingsform för par/familjer som önskar hjälp med känslomässiga svårigheter i sina relationer.

Att leva tillsammans kan vid olika tidpunkter i livet innebära svårigheter såsom kriser, kommunikationssvårigheter, depressioner, sexuella problem mm.

Det går även bra att söka hjälp vid sjukdom, förlust, separationer eller andra förändringar t ex styvfamiljsproblematik.

I samtal med terapeuten får ni som par hjälp att lösa er problematik genom kommunikation, egna insikter samt förståelse för varandra.

Christina Fredlund

Christina Fredlund

Leg. Psykoterapeut

0709-17 97 09