Ingrid Kazemi

Ingrid Kazemi

Leg. Psykoterapeut

0704-91 47 09

Psykoterapi

Någon gång i livet råkar de flesta av oss ut för händelser eller stöter på svårigheter då vi känner ett behov av råd, stöd och hjälp utöver det som de närmaste kan ge. De kan ta sig uttryck i oro och ångest, nedstämdhet, utbrändhet, sorg, existentiella frågor etc. Ofta påverkas våra relationer av det som händer oss. Det kan också vara tvärtom; svårigheter i relationen till våra närmaste utlöser kriser och frågeställningar som vi behöver hjälp att reflektera kring för att hitta lösningar.

Utifrån dina/era behov och önskemål erbjuder jag:

  • Enstaka stödjande samtal
  • Korttidsterapi (12-25 ggr)
  • Psykoterapi
  • Par eller familjeterapi
  • Krissamtal
  • Traumabearbetning
Ingrid Kazemi

Ingrid Kazemi

Leg. Psykoterapeut

0704-91 47 09