Titte Hallin

Socionom, Leg. Psykoterapeut

0736-709084

Om Titte Hallin

Socionom, Leg psykoterapeut samt Auktoriserad familjerådgivare.

Jag erbjuder i första hand parsamtal och parterapi, men tar även emot enskilda och andra vuxna familjekonstellationer. OBS! Jag är INTE ackrediterad genom Region Skåne och tillhör därmed inte vårdvalet!

Jag är socionom och Leg Psykoterapeut, och har grundutbildning i sexologi, samt i EFT.

Jag har arbetat med ungdomar, par och familjer – i olika konstellationer och på olika arbetsplatser genom åren – sedan början av 1980-talet. Socialtjänst, behandlingshem och privat familjebehandling är några av dem. Sedan sex år tillbaka är Lunds familjerådgivning min huvudsakliga arbetsplats.

I behandlingsarbetet är relationen i fokus, och likaså förståelsen att vi påverkas och påverkar varandra i de sammanhang vi är i. Samtalen erbjuds oavsett kön, sexuell läggning, religion eller trosuttryck, etnicitet eller funktionsvariation.

De par som kommer hit
– kan vilja reparera sin relation – likväl som att man
– kan vara i en separationsprocess där önskan är att göra den så bra som möjligt. En del par behöver
– vara i ett klargörande av åt vilket håll man vill gå. Ibland har en
– krissituation (otrohet, sorg) utlöst kontakten
– bonusfamiljproblematik är alltmer ett vanligt bekymmer, liksom
– de utmaningar man kan uppleva som småbarnsföräldrar

I samtliga fall har barnens röst en stor plats i rummet – trots att de i parsamtalen inte deltar fysiskt.

Jag erbjuder endast terapi på svenska.

Jag tar emot för samtal endast under tisdagar. För närvarande har jag kort väntetid!

Jag innehar F-skatt och patientansvarsförsäkring!

För tidsbokning använd med fördel Mail alternativt kontaktformulär!

Välkomna att höra av er!

Titte Hallin

Titte Hallin

Socionom, Leg. Psykoterapeut

0736-709084