Maria Berhouet

Maria Berhouet

Leg. Psykolog
Leg. Psykoterapeut
Handledare

0732-10 68 20

Om Maria Berhouet

Maria Berhouet är leg psykolog, leg psykoterapeut samt handledare enligt UHA:s riktlinjer och har sedan 1983 arbetat inom psykiatrin, skolpsykologi och högskoleundervisning.

1989 startade Maria sin privatpraktik och har arbetar som konsult både inom
näringslivet och med olika organisationer.

Återkommande behandlingar är bl a korttidsinriktade terapier vid depressioner, fobier, tvångstankar, ångest, kriser samt smärta vid stressrelaterade besvär. Målet är att reducera eventuella symtom och stärka självkänsla och självkännedom. 2003 började Maria utveckla en metod för behandling av utmattningssyndrom/utmattningsdepression/utbrändhet. Metoden har visat sig ge positiva och snabba resultat.

Maria arbetar även med process och metod handledning och handledning/coachning till chefer/ledare både inom den privata och offentliga sektorn.

Maria Berhouet

Maria Berhouet

Leg. Psykolog
Leg. Psykoterapeut
Handledare

0732-10 68 20