Maria Berhouet

Maria Berhouet

Leg. Psykolog
Leg. Psykoterapeut
Handledare

0732-10 68 20

Handledning för chefer/Ledare – Indivuellt och i grupp

Att möta och leda människor i det dagliga arbetet är spännande men kan också vara en utmaning.

Handledning är ett sätt att bevara kvaliteten och utveckla det professionella i dessa möten. Syftet är att fördjupa Din teoretiska förankring och öka medvetenhet om Ditt personliga förhaållningssätt. Handledningen bidrar till ett ökat välmående och förbygger stress och utmattningstillstånd.

Som chef är det ofta av största vikt att ha ett fungerande samspelsmönster och kunna anpassa detta utifrån de situationerna Du ställs inför. Det kan handlar om att få dina medarbetar med Dig och förankra idéer. Det kan också handlar om att lösa problem, sätta tydliga ramar och gränser, lösa konflikter eller hantera kriser. Att stanna upp och reflektera med en professionell samtalspartner/handledare, ger Dig möjlighet till ökad självkännedom och bättre ledarskap.

Handledning innebär också en möjlighet till personlig utveckling och att se sin roll i arbetsgruppen i ett annat perspektiv. Det hjälper Dig att fokusera på det som är väsentligt i Ditt arbete och se tydligare på det som är svårt och därmed hitta lösningar och utveckling.

Metod och process handledning

När man arbetar med människor använder man sig själv som instrument. Verktyget man själv utgör måste vårdas och utvecklas. Handledningen ska skapa utrymme för bearbetning och möjlighet att på bästa sätt förebygga de eventuella hinder man kan bemöta i sitt arbete.

Handledning i grupp gör att man kan få tillgång till gruppens samlade kunskap och erfarenhet. Handledningen behöver för det mesta utrymme att bearbeta relationerna i gruppen. Det arbetet med människor påverkar inte bara den enskilda individen utan också kan påverka en hel personalgrupp.

I handledningsgrupp ges moöjlighet att tala fritt och att tillsammans med handledaren reflektera kring sitt arbete och hur arbetet paåverkar de olika deltagarna.

Maria Berhouet

Maria Berhouet

Leg. Psykolog
Leg. Psykoterapeut
Handledare

0732-10 68 20