Lena Johansson Jensen

Lena Johansson Jensen

Socionom, Leg. Psykoterapeut

Medvetenhet & Förändring LenaJJ AB

www.kbtpsykoterapi.com

0700-90 59 66

lenajj.kbtpsykoterapi@outlook.com

Om Lena Johansson Jensen

Jag arbetar med olika ångestproblematiker, nedstämdhet och lättare till medelsvår depression, kriser i livet, sexualitet, stressproblematik, allmän oro och upplevd svårighet att komma vidare som ung vuxen i livet. Självkänsla och perfektionism.

Under åren har jag vidareutbildat mig i grundläggande psykoterapiutbildning på kognitiv-beteendeinriktad grund och psykoterapeutexamen med inriktning kognitiv-beteendeinriktad
psykoterapi för vuxna på Socialhögskolan och Psykologiska Institutionen i Lund.

Jag har utbildat mig till mindfulnessinstruktör för dr.med. Andreis Kroese, Scandinavian Centre of Awareness Training (SCAT) och deltagit i 8 – veckorsprogram i MBSR, MindfullnessBaserad StressReduktion. Jag har under många år bedrivit tillsammans med kollegor grupper för unga vuxna i stresshantering med mindfulness på Ungdomsmottagning byggt på MBSR. Jag använder mindfulnessövningar som en del i KBT behandlingen.

Jag har kompletterande utbildningar i tredje vågens KBT samt fördjupat mig i begreppen självkänsla och perfektionism.

Under tre år läste jag klinisk sexologi på Göteborgs Universitet och har delvis i mitt arbeta haft samtalsbehandling gällande sexuella problem och förhållande till den egna sexualiteten.

Jag blev färdig socionom 1982 och arbetade de första femton åren inom socialtjänst med utredning och behandling främst med ungdomar och familj. Därefter har jag arbetat på Ungdomsmottagningen i över tjugo år och främst haft samtalsbehandling med ungdomar och unga vuxna.

För närvarande arbetar jag endast med privat psykoterapi.