Lena Johansson Jensen

Lena Johansson Jensen

Socionom, Leg. Psykoterapeut

Medvetenhet & Förändring LenaJJ AB
www.kbtpsykoterapi.com

0700-90 59 66

Om stress

Om vi fortsätter att leva i konstant hög stress under en längre tid utan återhämtning är det risk att vi hamnar i utmattning.

Vi behöver vara vakna och alerta i många olika situationer i vårt dagliga liv. Stress är något som är naturligt och livsviktigt. Aktuell forskning visar att det naturliga är att vår stress har ett förvalt läge, ”defaultläge”, som är kopplat till en vakenhet och anspänning för det osäkra
i livet. Det som är nödvändigt och viktigt är att vi får återhämtning att vi kan pausa från stressen. Ur detta perspektiv är det således mer av vikt att se på hur vi kan närma oss återhämtning eller paus istället för att arbeta på att undvika stress. Långvarig stress är ofta mindre intensiv men med en ständigt malande oro över hur vi ska klara av allt, få ihop tiden,
ekonomin etc. På sikt visar sig symtom i både kropp och känslor och modifierar våra tankar och beteende.

Återhämtning innebär att söka sig till något som är lugnande som hjälper oss att varva ner. Att finna aktiviteter som ger oss avspänning, vila och känna ett lugn är således en positiv förstärkning som gör oss mer tillfreds. Att bli sittande framfört tv:n eller liggande i sängen kan ge vila i stunden men kan på sikt förstärka dåligt mående. Således är det av vikt att finna
återhämtning som också stärker oss och ökar vår lust och glädje.

I en beteendeanalys utforskar vi tillsammans hur du agerar vid hög stress och utröna vad som håller kvar din höga stressnivå. Bristande kontroll d v s att vi inte kan styra det som händer utanför oss ökar vår stress. Att ha känslan av att kunna påverka och utöka vår förmåga att påverka och göra annorlunda reducerar stress.

Att förstå hur vår hjärna fungerar och påverkar vår kropp är en viktig förståelse för vad det är som händer och kan göra att vi kan få att annat förhållningssätt till våra kroppsliga reaktioner. Tekniker som har direkt koppling till din kropp är andningen som vi arbeta med i stressreduceringen. Övningar i att vara närvarande i nuet gör att du på sikt tar bättre beslut än att bara köra på i en ”automatik” och att utforska vad som är viktigt i våra liv, våra värderingar.

Långvarig stress med utmattning, smärta, sömnproblematik, nedstämdhet, oro och ängslighet är en av våra vanligaste orsaker till sjukskrivningar idag.
Det är förebyggande att i tid får hjälp med din stress för att på sikt kunna ta bättre hand om dig själv.

För mer information om stress se www.1177.se