Lena Johansson Jensen

Lena Johansson Jensen

Socionom, Leg. Psykoterapeut

Medvetenhet & Förändring LenaJJ AB

www.kbtpsykoterapi.com

0700-90 59 66

Ung vuxen

Ung vuxen åren mellan 20 och 30 år – känslan att vara mitt i emellan.
Jag har i många år arbetat med ungdomar och unga vuxna och upplevt hur samhällsutvecklingen och dess villkor påverkar de yngre generationer som växer upp. Jag har också upplevt vikten av att få en förståelse för dess oro, stress och ensamhetskänslor i denna fas och att det går att må bättre och att utifrån sina egna värderingar hitta sin riktning i livet.

Idag är begreppet ung vuxen inkluderad en betydligt längre fas i livet än tidigare generationer, ung vuxen definieras åldersspannet mellan 20 och 30 år. Detta i takt med den samhällsförändring vi ständigt lever i.

Den engelska termen ”emerging adulthood” beskriver denna fas som ett steg in i vuxenvärlden, ett vuxenblivande, och enligt nyare forskning så ser vi ett förskjutande av att bli vuxen idag. Den unga vuxna perioden blir en förlängd tid av identitetsforskande och instabilitet. Denna tid är ofta fylld av upplevelser och intensivt leverne men kan också skapa
mycket oro och rädslor för framtid och att inte lyckas. Många kan känna sig ensamma då man inte längre kanske ha stöd eller vill ha stöd från sin ursprungsfamilj och inte har hunnit skapa en egen ny familj. Som ung vuxen finns en känsla av att vara ”mitt i emellan”. Och det är upp till en själv att avgöra när man är ”vuxen”.

Vuxenblivande är en tid av möjligheter men utvecklingen kan tes sig på olika sätt och mycket beroende på bakgrundshistoria och tidigare erfarenheter. Således är det en tid för både utveckling och risker.

För många unga vuxna är det en övergångsfas som stabileras men det kan också innebära svårigheter som ger ett större lidande. Att få hjälp med sitt sökande och större förståelse för sina svårigheter att komma vidare kan vara av stor vikt för en fortsatt god utveckling till vuxenlivet.

Ur ett förebyggande perspektiv kan det vara av vikt att i tidigare skeende söka hjälp.